Anne Van den Nouweland

Anne, waarom wil je graag Mecenas worden?

Ik vind het erg belangrijk om zo breed mogelijk naar iets te kijken en ik vind het ook belangrijk om op dit moment verhalen te horen van mensen die ondanks de chaos een sterke positieve bijdrage leveren, al is dat in stilte alleen al maar door niet mee te gaan in, zoals jullie het zeggen: het cynisme.

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Ik ben al jaren chronisch ziek, door complex trauma, daardoor heb ik nu meer afstand tot de wereld, wat een ander blikveld en andere ervaringen geeft. Ik heb erg veel kracht in mezelf moeten aanboren toen elk contact en elke hulp onmogelijk bleken te zijn. Maar ook deze persoonlijke strijd zie ik als een bijdrage aan de wereld, hoe klein of onzichtbaar ook.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord