Anne Verdoodt

Anne, waarom wil je graag Mecenas worden?

Omdat ik het ook belangrijk vind om een topic langs vele kanten en open te belichten, precies wat jullie doen. Jullie geven me meer voeding voor mijn ziel. Dank hiervoor.

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Veel aandacht gaat richting betaalbaar wonen, gezond samenleven, community building, aandacht voor klimaat, intergenerational en intercultureel samenleven, uitbouwen van een coöperatie (wooncoop), en daarnaast innerlijk werk, psychisch welzijn, alternatieve kijk op gezondheid,…

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord