Arne Berckmans

Arne, waarom wil je graag Mecenas worden?

De sociale media dicteren dat iets gezegd moet kunnen worden met een beeld en als’t echt moet een zin of twee drie maar niet meer…. slogans…Het mag allemaal niet te lang duren… De aandachtsboog van mensen verkort zienderogen… Maar je kan niet zinnigs zeggen zonder context en nuancering en dat neemt tijd, ruimte en plaats in. Jullie gesprekken zijn soms als verhalen en we moeten terug naar verhalen…waar komen we vandaan…hoe zitten de dingen nu in elkaar…waar willen we naartoe…

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Lezen, pamflet schrijven, politiek theater volgen. Ik heb een frisse, wreed politiek niet correcte blik op en over de maatschappij, met een totaal utopische visie over veel verschillende uitdagingen waar de wereld voor staat. Heb een reeks van acties en maatregelen voor te stellen die niet realiseerbaar want ze druisen in tegen ons consumptiepatroon…dat van mezelf inbegrepen. Ze druisen in tegen “the powers of all kind that are” – economische, politieke, souvereine machten. Ik probeer één en ander uit te schrijven in een blog met teaser op instagram. Ik denk veel na, onze wereld zit fundamenteel structureel fout in elkaar. Het systeem van vrije markeconomie, vrije wereldhandel en het ego driven individualistisch denken en handelen steunt op slavenarbeid allerhande, vernietigt locale economieën, pleegt roofbouw op de aarde, heeft wat mij betreft zijn grenzen bereikt en zal ons allen ten gronde richten.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord