Bart Dhondt

Bart, waarom wil je graag Mecenas worden?

Ik vind dat jullie fantastische “radio” maken. De tijd nemen om mensen aan het woord te laten. Die tijd laat veel meer gemors toe tussen verschillende “vakgebieden”, maar laat ook de mens zien achter de expert.

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Ik ben Schepen van Mobiliteit voor de Stad Brussel. Elke dag zit ik mij in om van Brussel een Stad met gezonde lucht en veilige straten te maken. Da’s nogal sloganesk, maar komt er wel op neer. We proberen meer ruimte te creëren voor veel gezondere, leukere, veiligere, duurzamere zaken, ten koste van de plaats die de auto nu inneemt. We proberen er zo voor te zorgen dat mensen zich op een andere, minder gevaarlijke, minder vervuilende, goedkopere manier verplaatsen dan met de privé wagen.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord