De Backer Gwendolina over ons gesprek met Lionel Devlieger

Mijn lief werkt alleen, particulier gaat hij huizen renoveren. Hij zet zichzelf en zijn loon en de inkomsten van zijn gezin super laag, om toch de meest zuivere en duurzame kwaliteit aan te bieden voor die klant, ten koste van zichzelf. In de meeste gevallen kiest die klant voor een andere minder duurzame aannemer en slechts denkbare oplossing voor zijn of haar renovatie. In de meeste gevallen. Enkelen kiezen voor kwaliteit, duurzaamheid en voor het leven. Hopelijk zullen intitiatieven als deze gezien worden als witte raven en daar naar beloond. Welke overheid zal het lef hebben dit te doen? Of moeten we meer stemmen geven aan de jongeren, over wie dit werkelijk gaat? Het is hun wereld, hun aarde, hun toekomst. Ik wil, als ouder van jonge kinderen, daar gerust mee instemmen. De ouderen hebben hun ding kunnen doen, hebben zich al genoeg kunnen bewijzen, spijtig genoeg niet verontschuldigd voor de chaos en de vernietiging van moeder aarde. Tijd voor verandering, tijd voor respect, een mens kan je geen respect afdwingen maar de natuur verdient nu eenmaal respect. 💚Time for change time for nature 💚 No ego’s No moneey Just 💚

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony