Frans Steenhout

Frans, waarom wil je graag Mecenas worden?

Omdat het een uniek platform is om mensen te verbinden, zinvolle info te delen, omdat het geen ‘entertainment’ is, geen ‘bezighouderij’ maar wat diep binnenin leeft naar buiten, naar medemensen kan brengen, daarom…..En trachten het ware van het onware te scheiden….

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Introspectie, het diepste ‘binnenste’ toetsen aan wat buiten te horen/te zien/te beleven is. Dat soms vorm geven in beelden of in woorden, dat delen, en trachten te weten wat de essentie van alles is, alles, al-les, het Al als les…..en in die beweging niets uit de weg gaan….. daardoor helpen een samen-leven te creeren waar diepgang meer waarde heeft dan oppervlakkigheid, op die Weg in de mate van de mogelijkheden anderen helpen en bijstaan.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord