Ger Roelink

Ger, waarom wil je graag Mecenas worden?

ZIGO is voor mij als een oase van rust en nuance in een wereld die wordt gedreven door die waan van de dag en voor feiten aangeziene meningen. Bij ZIGO vindt ik de positieve waarde van twijfel, waar deze in het huidige maatschappelijk debat enkel aan de kordate, zekere mening wordt toegekend.
In de overtuiging dat een mening (zonder argumentatie) enkel iets zegt over haar eigenaar en niets over het onderwerp, ben ik blij een bijdrage te kunnen leveren aan een platform waar argumenten en beschouwingen worden geboden om als voedingsbodem en onderbouwing te dienen voor de ontwikkeling van mijn eigen mening en die van anderen.

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Vanuit een groeiend gevoel van ongemak observeer ik de wereld waarin ik leef en bemerk ik een immer groter wordende kloof tussen de wereld die ons wordt beloofd in grondrechten en verdragen (zoals het Verdrag voor de rechten van de mens) en de dagelijkse werkelijkheid. De welhaast schizofrene realiteit die zo wordt gevormd vermaalt diegenen die aan de randen van onze samenleving. En het zijn juist deze mensen die op de grondrechten die wij met elkaar hebben afgesproken zouden moeten kunnen vertrouwen om een menswaardig bestaan te kunnen ontvangen.
Mijn interesse ligt in het begrijpen van de drijfveren achter deze ontwikkeling, vanuit het verlichtingsdenken naar de harde botsing met huidige de neo-liberale realiteit. Mede ingegeven door de manier waarop wij onze economische doelen formuleren en de wijze waarop wij de hebzucht legitimeren en daarmee de machtsbalans verder en verder van de idealen van de Verlichting af laten staan zodat zij ook de fundamenten van onze democratie aantasten.
De vragen die mij in relatie tot bovenstaande bezighouden hebben betrekking op de afwegingen tussen het individu en de maatschappij. Het algemene versus het specifieke belang en de ontwikkeling in ons denken welke wordt gedreven door nieuwe technologieën en bewustwording van de veelheid aan mogelijkheden die wij tot onze beschikking hebben om onze koers te kunnen wijzigen.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord