Henri VANDENBERGHE over ons gesprek met Khalid Benhaddou

Schitterend gesprek dat mijn “twijfel(s)” heeft aangewakkerd …
Religie versus Filosofie …???… Dogma’s versus Vrijdenken …???…
“Religie is een geïnstitutionaliseerde vorm van filosofie” …???… Macht … ja … dat zeker wel …
Niet-gebonden mensen zijn “gevaarlijk” voor de machthebbers.

“Dat we zoekende zijn …” kan alleen maar als je niet “alleen maar” gelooft, als je ook constant “twijfelt”.

“Het verleden van de Nationalisten” als simpel trucje om het “heden” leefbaar te maken … Maar waar is dan je toekomst ? Waar zit dit “droom” ?

Mei ’68 : werd nogal vlug in een (vergeet)hoekje gegooid met uitspraken zoals “Vrijheid Blijheid” … Het dikwijls totaal “geamputeerde” beeld van “de beweging” die toen vooral streefde naar een “ontvoogding”, een “vrij-denken” dat toen nog maar amper bestond. Heel snel werd de zaak “onder controle” gekregen en vooral “gerecupereerd” door “Kerk en Kapitaal”, omdat het hun “Macht” in gevaar bracht. Met de gevolgen van dien …
Een voorbeeld :
De dochter van een vriend, mede (oud-)student aan de VUB, geraakte een paar jaar geleden verzeild in een secte. Hij voelde zich zo onmachtig dat we daar vele diepgaande gesprekken over hebben gehad. Die draaiden onder andere rond het feit dat die hele “vrijheidsbeweging” de kans niet heeft gekregen om verder te werken aan “hoe die Vrijheid dan georganiseerd” zou moeten kunnen worden, “hoe iedereen daar dan zelf moet mee om kunnen”, “hoe we de volgende generatie(s) zouden kunnen helpen om in die richting van “vrijd-denken” te evolueren. Als je de mensen “hun god” hebt afgepakt, lopen ze soms “verloren” en in het ergste geval “recht in de armen van gelijk welke goeroe” …