Ignace Van Dingenen

Ignace, waarom wil je graag Mecenas worden?

Ik steun graag actief projecten die zich inzetten voor de klimaatproblematiek tegen kansarmoede en voor mensenrechten…en voor zover ik kan actief en financieel

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Ik ben op eeuwige vakantie en zet mij vooral actief in voor de klimaatproblematiek (natuurpunt, lokale burgerparticipatieprojecten rond mobiliteit en verkeersveiligheid, coöperatieven (zoals zonneberg, energent, New Bank en andere coöperatieven i.p.v. grootbanken) , kansarmoede en mensenrechten

Cool Ignace, we zijn echt blij en dankbaar dat je erbij bent. Dankzij jouw steun kunnen we Zwijgen is geen optie blijven maken. We hopen dat je bij ons veel fijne mensen ontmoet en dat we dankzij jouw tips en feedback nog veel schone gesprekken kunnen voeren. Tot snel!

Je kan Ignace mee verwelkomen in de commentaren onderaan deze post.

Geef een antwoord