Inge Eyskens

Inge, waarom wil je graag Mecenas worden?

Ik kijk al een tijdje naar interessante gesprekken van ZIGO. Het doet deugd wetende dat er een plek is waar belangrijke thema’s durven aangekaart te worden. Ik vind het moeilijk om tussen alle nieuws die via verschillende kanalen op je afkomen, de verhalen te vinden die er echt toe doen. Bij ZIGO vind ik die verhalen terug, gepresenteerd met een neutrale blik.

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Momenteel focus ik mij op vrijwilligerswerk bij organisaties die bewustwording creëren rond het thema duurzaamheid. Ik vind het een uitdaging om mensen op een positieve, niet-oordelende manier te inspireren om kritisch te kijken naar hoe zij vandaag leven. Zowel op vlak van ecologische als sociale duurzaamheid: maakt het je gelukkig waar je nu bezig bent? Zit je goed in je vel? Wat zijn jouw dromen? Mensen erin steunen om zichzelf te zijn en laten zien dat dat helemaal oké is. En als dat betekent dat je graag wilt bijdragen aan een betere toekomst, dan ben ik er om je te helpen je weg daarin te vinden.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord