Isidoor Larrangé

Isidoor, waarom wil je graag Mecenas worden?

Het is al zo lang één van de meest relevante gespreksformats. Door nu mecenas te worden hoop ik bij te kunnen dragen aan de groei opdat ZIGO zichzelf kan blijven, zonder compromis.

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Ik ben socio-therapeut in een forensisch psychiatrisch centrum. Daar bots ik op heel wat ideologische zaken. Hoe ons rechtssysteem twee decennia achterloopt, maar door bepaalde theorieën aan te reiken toch van zichzelf denkt dat het mensen zoveel beter behandelt. Zo zijn de mogelijkheden in de therapie beperkt, omdat het straffende en negatieve mensbeeld toch blijft primeren in onze rechtsgang.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord