Jan Bruinenberg over ons gesprek met Marian Donner

Ik denk zelf dat het én/én is. De verantwoordelijkheid voor wereldproblemen ligt deels bij ons én deels bij instituties, overheden, bedrijven, enz., enz. Instituties, overheden en bedrijven zijn onderdeel van de samenleving en wij als individuen maken onderdeel uit van de overheden en instituties. Overheden en instituties zijn mijns inziens geen losstaande entiteiten…