Janna Janssens

Janna, waarom wil je graag Mecenas worden?

Ik volg ZIGO al lang. Als nieuwsgierige toeschouwer, als aandachtige luisteraar, als verontwaardigde burger. En hoe langer hoe meer begon ik me ook profiteur te voelen. Omdat ik echt vind dat deze gesprekken én het naar buiten brengen ervan zo nodig zijn. Even tijd maken om een écht gesprek aan te gaan wordt veel te weinig gedaan in media. En daarom. Eindelijk. Word ik graag mecenas.

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

op werkvlak: mensen meenemen in een verhaal om zelf een verschil te maken naar vb het lokale beleid toe. Mensen overtuigen dat zij, naast hun stem om de x-aantal jaren, nog wel iets kunnen doen dat er kan toe bijdragen.
OP persoonlijk vlak: een dochter bewust (wat is dat?) opvoeden en haar zoveel mogelijk zichzelf laten uitzoeken wie ze is en wie ze wil zijn. Dat terwijl ze 2 is.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord