Jelmer Daelman

Jelmer, waarom wil je graag Mecenas worden?

Waar ik ooit druppelsgewijs jullie opnames tot mij nam, sijpelen ze ondertussen stevig door. Ik wens ZIGO dan ook graag te ondersteunen zodat dit alles heerlijk kan blijven stromen. Het gegeven dat de opnames op deze manier door iedereen gratis kunnen bekeken worden, is van onschatbare waarde. Druppelend tot een heelrijk woeste rivier!

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Vandaag gaat mijn tijd en aandacht naar koken, de daad zelf en het denken, lezen of schrijven hierover, ach zelfs belachelijk veel dromen erover. Hoe dit kan gebeuren met oog voor de vitaliteit van gewassen en bodem – en waar die ontbreekt; een zorg voor de biodiversiteit van eco-systemen waarin we ons bedden – en waar we deze vernietigen; en een aandacht voor de mens, in verbinding, en haar samenlevingen die ze opbouwt – en al te veel neerhaalt. Met de ene hand in de aarde en een andere op een snijplank, stel ik me de vraag hoe koks boeren en consumenten kunnen verbinden, laten ontmoeten.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord