Johan Hemelsoet over ons gesprek met Philip Brinckman

Geweldig gepassioneerde directeur die de vinger op de wonde legt (te grote nadruk op individualisering ten koste van gemeenschapsvorming en kwalificatie) De kennis verliest vooral bij de kwetsbare kinderen aan belang en waarde, omdat er te sterk ingezet wordt op vaardigheden en de kamelenfase in die zin overgeslagen wordt bij de grote groep leerlingen. Woorden als directe instructie, automatisering en leren klinken mij dan ook als muziek in de oren. Socialiseren van kinderen gebeurt best in een veilige sfeer en omgeving waarin kinderen echt kunnen groeien en gedijen. De klemtoon ligt inderdaad te veel op mentaal welbevinden en ‘leukigheid’ vandaag de dag.
Heerlijke spreker met pakken ervaring in de loopgrachten van de school.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony