Jordy Loones over ons gesprek met Karine Van Doninck

Het herinnerde me nogmaals aan de reden dat ik destijds koos om wetenschappen te studeren. Zoals een ingenieur nieuwsgierig (bijvoorbeeld) een radiotoestel open doet om te zien hoe het werkt, wilde ik destijds en nog steeds ‘de wereld’ open doen om te kijken hoe hij in elkaar zit. Praktisch ook: inzicht verwerven en die inzichten (eventueel) gebruiken om verbeteringen aan te brengen, oplossingen te voorzien op andere domeinen.
Er worden in het gesprek zoveel linken gelegd naar andere interessante vragen en probleemstellingen. Je kunt dit bij wijze van spreken tonen in je eerste les van het jaar en iedere volgende les linken aan een zin of topic uit het gesprek voor de rest van het jaar.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony