Kathy Belpaeme over ons gesprek met Karine Van Doninck

Absoluut zalig gesprek. Zo helder, zo leerrijk, zo bescheiden. En ik kan me zo goed vinden in de uitspraak dat ze eigenlijk beschaamd is mens te zijn. Dat vind ik ook. Ooit zei tegen een leraar biologie dat wij de vreselijkste soort op aarde zijn, en daarover was zij zeer gechoqueerd. Zoiets mocht niet uitgesproken worden. Tijdens haar gesprek verwees ze naar Caroline Pauwels, een ideale tip voor een toekomstig gesprek. Of ook Hans Bruyninckx van wie ik al lang fan ben. Hans is sinds 2013 directeur van het Europees Milieu-agentschap. Eveneens een zeer boeiend en inspirerend persoon. Hans is voor mij iemand die duurzaamheid in alle aspecten illustreert. Moesten jullie geïnteresseerd zijn hem te contacteren, doe hem de groeten. Ik leerde hem kennen zo’n 20 jaar geleden, toen ik de verslagen maakte van een adviesgroep duurzame ontwikkeling. Ik keek altijd uit naar die inspirerende avondvergaderingen.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony