Katrien Decoster

Katrien, waarom wil je graag Mecenas worden?

Ik vind wat jullie doen enorm belangrijk en uitermate boeiend. Gesprekken die je blik verruimen, die voeding geven, die je laten stilstaan bij zaken die we nogal snel als vanzelfsprekend beschouwen. Uit ervaring weet ik hoe moeilijk het financieel is, als je ‘niet economische zaken’ toch voor een groot publiek wil toegankelijk maken.

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Ik werk (en leef) voor vzw de Batterie. Een organisatie uit Brugge die met kinderen, jongeren of volwassenen artistieke trajecten aflegt. We werken in de diepte en vinden het onze missie om mensen te verbinden, mensen in contact te brengen met verschillende kunstdisciplines. Niet alleen receptief, maar ook actief. Wij zijn ervan overtuigd dat kunst beleving en creatie, een expressie middel kan zijn. We proberen ook altijd een mix te maken van reguliere deelnemers en sociaal kwetsbare deelnemers. Jongeren die van thuis uit niet of minder in aanraking komen met kunst en cultuur, vinden door onze projecten soms een eigen taal , een manier van expressie die ze nog niet ervaren hadden. Door mensen met verschillende achtergronden in contact te brengen met elkaar zijn we ook overtuigd dat we meewerken aan het verruimen van de blik. En dit leidt zonder meer tot meer verdraagzaamheid, tolerantie, begrip. Heel dikwijls beluisteren we bij de Batterie gesprekken van ‘zwijgen is geen optie’ , die perfect aansluiten bij waar de Batterie voor staat en de wereld waarnaar we streven!

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord