Katrien Moens

Katrien, waarom wil je graag Mecenas worden?

Naar mijn gevoel bestaat er een grote nood aan gesprekken, waar er in de eerste plaats tijd genomen wordt om ruimdenkende en gepassioneerde mensen, met een visie, aan het woord te laten. Ze bieden een ruimte waarin er kritisch en tegelijk met respect gekeken wordt naar wat er is, waarin we uitgenodigd worden om ook zelf na te denken én last but not least waar ook de mogelijkheden tot verandering belicht worden vanuit een zeer humaan perspectief. In deze gesprekken hoor ik vooral veel gedrevenheid, positiviteit, hoop, verbinding en mogelijkheden tot verandering doorklinken en dat doet deugd.

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

In de eerste plaats met het groeien en evolueren als mens: hoe we als mens het leven zo vrij en zo licht mogelijk kunnen leven en zo trouw mogelijk kunnen blijven aan wie we werkelijk zijn en dat betekent vaak uit onze vertrouwde maar vaak beperkende kaders durven stappen.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord