Klaas van Eldijk over ons gesprek met Fleur Pierets

De algehele sfeer waarin dit gesprek gevoerd wordt is hartverwarmend. Het blijft boeien omdat het een voortdurende oprechte zoektocht is naar waarheidsvinding, zonder ooit de pretentie te suggereren de waarheid of wijsheid in pacht te hebben. De uitspraak “ik ben het niet met je eens maar ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je jouw mening mag blijven verkondigen” heb ik decennia geleden gehoord als uitspraak van een Amerikaanse Republikeinse senator tegen een democraat.
De vraag of er een grens is aan de vrijheid van meningsuiting blijft een heel lastige en daarmee uitermate boeiend. Los van hoe hoe het gestalte moet krijgen vraag ik me Soms af of het niet mogelijk is om onderscheid te maken tussen het hebben en uiten van een mening en het daar iets mee doen op een manier waarop je de persoonlijke (private) levenssfeer van anderen beïnvloed. Bijvoorbeeld: tijdens de intocht van Sinterklaas demonstreren tegen Zwarte Piet mag, maar niet op dezelfde plek waar de intocht plaatsvindt.
Je uitspreken tegen abortus mag, maar niet voor de deur van een abortuskliniek. In dit laatste geval bescherm je als maatschappij een individu die het op dat moment toch al heel moeilijk heeft.