Luc Sorel over ons gesprek met Serge de Gheldere

Dit gesprek is zeer aangrijpend. Ik heb al kleinkinderen en de toekomst ziet er voor hen niet rooskleurig uit.
Ik was een beetje terneergeslagen na het beluisteren ervan.
Jammer dat de politiekers dit gesprek niet bekijken.
De inzet van de politiekers is te afwachtend en zij hopen dat de bevolking het zal oplossen.
Zoals ook in het gesprek naar voor komt, enkel de beter bedeelden kunnen bewuste doelgerichte maatregelen nemen die goed zijn voor het milieu maar de overgrote massa zal dit niet kunnen.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony