Luc Sorel over ons gesprek met Philip Brinckman

Dank U wel voor dit boeiend gesprek met Philip Brinckman. Gelukkig dat er zo mensen bestaan en in het onderwijs zitten en het onderwijs dan ook bewaken dat het op de tijd vooruit loopt en steeds het beste van de leerlingen zal boven halen ook in deze snel evoluerende tijden.
Philip is wel een idealist en een beetje een work-a-holic. Ik heb nog nooit iemand met zo veel passie en wijsheid over het onderwijs horen praten, dit is echt hoopgevend.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony