Marc Bittremieux

Marc, waarom wil je graag Mecenas worden?

ZIGO brengt interessante mensen voor het voetlicht, waarbij meestal een zeer originele kijk op mens, samenleving en wereld uitgediept wordt. ZIGO laat die mensen uitspreken. Als mecenas wil ik een bijdrage leveren opdat dit format verder kan gezet worden.

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Ik ben godsdienstleerkracht in 6 ASO en tegelijk stichtend lid van de Ginkgogroep, denkgroep rond religie en zingeving voor de mens van vandaag (www.ginkgogroep.be)

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord