Mark Mendonck over ons gesprek met Angelique Van Ombergen

Net zoals vele gesprekken die ZIGO voerde met andere interessante mensen gaf het gesprek met Angelique me een andere kijk op bepaalde zaken. Telkens weer word je geprikkeld anders over bepaalde zaken na te denken waardoor je gezichtsveld automatisch vergroot, diepere inzichten bekomt en het gevoel hebt een rijker mens te worden.
Merci ZIGO en gesprekspartners.