Maureen Debruyne

Maureen, waarom wil je graag Mecenas worden?

De insteek van ZIGO is een verademing: de belangrijke thema’s, experten die hun kennis delen maar zelf ook twijfels en nuances uiten, en daarvoor begot meer dan een uur (een uur!!) krijgen! Maar bovenal zijn het de zalige mails die een nieuw gesprek aankondigen, inclusief de PS-ketting, die me een ZIGO-er doen worden :-D

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Ik probeer in ons nieuw samengesteld internationaal (Italiaanse man, Italo-Franse stiefzoon, Italo-Belgische dochter) gezin in het diverse Brussel op een duurzame manier te leven. Early adopter wat zachte mobiliteit betreft, uiterst geïnteresseerd in hoe kinderen opgroeien in deze nieuwe uitdagende wereld, en hoe ik er als burger kan toe bijdragen dat ze in een warme, duurzame wereld kunnen leven. Knal in het thema van de ZIGO-sprekers.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord