Maurits Tax

Maurits, waarom wil je graag Mecenas worden?

Met de geringe bijdrage die ik me kan veroorloven kan ik me bezwaarlijk Mecenas noemen. Maar ik waardeer uw reeks zeer, omdat het me verrijkt, in zekere zin bevrijdt, en als een weldaad overkomt naar een breed uitgemeten dialoog te kunnen luisteren en kijken en waar eindelijk eens tijd is voor diepgang en brede diversiteit. We need it!

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Teveel om te beschrijven. In grote lijnen, de huidige politieke, sociale en ecologische crisis waarin we ons als mensheid bevinden. Lezen , luisteren en hierover spreken met anderen. Daarnaast ben ik concreet bezig met het aanplanten en beheren van een zogeheten voedselbos en ondersteun ik in woord en daad deze natuurinclusieve landbouw.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord