Pat Seynaeve over ons gesprek met Olivia Rutazibwa

Bevestigend in waar mijn gedachten dezelfde richting uitgaan.
Olivia is een ethische zelfdenker die zo diep gaat dat ze het zo makkelijk kan uitleggen, voor iedereen verstaanbaar.
Ze kan het systeem doorgronden en de mechanismen blootleggen die de machtigen gebruiken om hun rijkdommen veilig te stellen en schaamteloos te laten renderen.
Ja, net zoals Olivia, kan ik niet begrijpend me afvragen hoe het komt dat mensen niet meer vanuit zichzelf het globale plaatje begrijpen en de vanzelfsprekende ethische waarden uit zichzelf handhaven.