Pieter Bergé

Pieter, waarom wil je graag Mecenas worden?

Omdat er een pijnlijk tekort is aan een moreel gedragen kritische dialoog en aan onbaatzuchtige reflectie; omdat de media te vaak te kort schieten in het stimuleren van een dergelijke dialoog; omdat uiteindelijk elke vraag moreel is en omdat we terug moeten inzien (en elkaar steeds weer moeten hélpen inzien) dat we daar niet omheen kunnen.

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Ik ben hoogleraar musicologie aan de KU Leuven en artistiek directeur van Festival 20/21, een festival dat zich toespitst op de muziek van de 20ste en 21ste eeuw. Ik schrijf veel over muziek, zowel voor een academisch als voor een breder publiek.

Geef een antwoord