Roel Guchelaar

Roel, waarom wil je graag Mecenas worden?

Ik vind het belangrijk, dat meer mensen kennis kunnen nemen van de gesprekken, die jullie voeren. De rust en de diepgang is een verademing in een wereld, waarin steeds meer de nuance lijkt te verdwijnen en degene met de grootste mond de meeste aandacht naar zich toe trekt. Vaak helaas ten onrechte. Jullie gesprekken hebben mij geholpen mijn gezichtsveld te verbreden en te verdiepen. Dank!

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Helaas houdt mij de angst voor een steeds sterker polariserende maatschappij teveel bezig. Ik kan het niet aanzien, dat mensen te vaak ontmenselijkt worden (vluchtelingen, asielzoekers, anders denkenden). Ik zie dat door ontmenselijking van groepen het steeds makkelijker wordt om mensen buiten te sluiten en bv te laten verdrinken op zee. De rol van de politiek is daarin momenteel niet positief. Ze laat haar oren teveel hangen naar een minderheid, die teveel aanwezig is.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord