Sandra Vanderleyden

Sandra, waarom wil je graag Mecenas worden?

Vind dit een positieve en constructieve podcast en zeer actueel, noodzakelijk voor de toekomst!

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Aan familie, de kleinkinderen, buren, vrienden enz…. volg de actualiteit, ( inzoverre de berichtgeving nog enigszinds betrouwbaar is) … de geschiedenis ,vnl. de gevolgen van de 2de wereldoorlog het sociale politieke immigratiebeleid voor Europa…kortom wens het debat aan te gaan om meer inzichten minstens een kleine bijdrage te leveren voor een betere leefklimaat.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord