Sophie Messens

Sophie, waarom wil je graag Mecenas worden?

inspiratie opdoen om een bijdrage te doen aan people & planet, aan community building, de missing people meekrijgen zonder in te hakken op onze natuur, op onze NI

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

solidariteit en connectie, zelfontplooiing, ecologie,

Geef een antwoord