Stef Kuypers over ons Grote Vraag: “Zijn we druppels op een hete plaat?”

Om te beginnen, top! Echt mooi onderwerp om bij stil te staan.

En ik zou er graag iets aan toevoegen. Ik denk niet dat wij druppels op een hete plaat zijn. We zijn eerder te vergelijken met stenen in een vijver, we zorgen voor golven. Om het voorbeeld van Arnoud te nemen, als hij met zijn organisatie 1 kind helpt, dan kan dat kind die ervaring doorgeven aan anderen. Daarmee is de golf in gang gezet. We hebben té veel het beeld van de 'eenzame held' ingelepeld gekregen. Niemand bereikt iets op zijn eentje. Warren Buffet, Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, … al deze mensen hebben hun succes te danken aan een leger van mensen die met en voor hen werk(t)en. En zo gaat het ook met mensen die de wereld willen veranderen, er zijn mensen nodig die daar mee aan willen helpen. Het is echter niet altijd gemakkelijk om die te vinden en dat gaat een pak trager dan we zouden willen :)

Ik heb ook het neoliberale systeem horen vermelden. Wat vaak niet wordt gezien is dat wij, als mens, dit (en andere) systemen gecreëerd hebben én deze systemen sturen ons ook. Er is een terugkoppeling tussen systemen en de mensen die in die systemen zitten. De mensen maken de systemen en de systemen 'maken' de mensen. Dat is iets waar, volgens mij, te weinig aandacht naartoe gaat. Dat en de interactie tussen al die systemen. Want het economische systeem beïnvloedt het politieke systeem, beide beïnvloeden de sociale systemen en die hebben weer invloed op het economische en politieke systeem. En op al de kleinere systemen (familie, vriendenkring, gemeenschap, …) waar we in leven, die dan weer invloed hebben op de grotere systemen.