Stéphanie Vandeweyer

Stéphanie, waarom wil je graag Mecenas worden?

Geloof in krachtige zachtheid,
In onderstroom,
In beweging en verandering,
In kunnen en mogen worden,
en zijn.

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Met openheid en vanuit een streven naar een oordeelbewust zijn, trachten te kijken naar elk menselijk gedrag, hierbij hopend
op een vergroten van wederzijds begrip en het tot stand komen van authentieke verbinding.

Geef een antwoord