Burgerschap

Eigenlijk is burgerschap een fancy woord voor kleine daden. Tijdens familiefeesten een genuanceerd gesprek voeren over vluchtelingen, bijvoorbeeld. Al is die daad tegenwoordig revolutionair.

Burgerschap is betrokkenheid. Het is toch uit liefde voor jouw buurtpark dat je regelmatig wat papier opraapt?

Niet de vijand