Thomas Vancoppenolle

Thomas, waarom wil je graag Mecenas worden?

Ik heb ongeveer drie maanden geleden ZIGO leren via het gesprek met Peter De Graef. Sindsdien heb ik al heel wat gesprekken bekeken en herbekeken en ook gepromoot bij vrienden en collega’s.

Via ZIGO heb ik op relatief korte tijd en op een zeer toegankelijke manier nieuwe inzichten verworven rond thema’s waar ik heel graag rond werk, denk, onderzoek, … en heb ik ook nieuwe thema’s leren kennen. Daarnaast was ook het format van samen luidop na te denken voor mij een stimulans om dat zelf vaker en vooral bewuster te gaan toepassen, zowel met collega’s als met vrienden. Onder impuls van ideeën en citaten uit verschillende ZIGO-gesprekken – o.a. met Randall Casaer, Stefan Hertmans en Arnoud Raskin – en het ‘luidop nadenken’ ben ik ook effectief al tot nieuwe inzichten gekomen en concrete ideeën binnen mijn activiteiten als jeugdwerker. Door Mecenas te worden, hoop ik uiteraard nog meer inzichten op te doen, maar vooral ook mijn netwerk uit te breiden en daarmee mijn eigen wereld- en mensbeeld vaker in vraag te stellen.

Hoe dan ook ben ik erg overtuigd van het format van ZIGO – nog meer na het gesprek met Joris Hessels – en zal ik het blijven promoten. ZIGO creëert een ruimte voor nuance die er in andere media vaak minder is, maar volgens mij wel broodnodig is en stimuleert daarmee ook om zelf het gesprek te blijven aangaan.

Tenslotte doe ik al graag een suggestie voor een nieuwe gast: Chokri Ben Chika heeft met het boek ‘Zoo Humain’ een heel verhelderend en activerend boek geschreven rond diversiteit en stereotypedenken. Hij lijkt mij de ideale gast voor een ZIGO-gesprek.

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Op professioneel vlak ben ik sinds vijf jaar actief als jeugdwerker. Aanvankelijk als jeugdwerker-programmator, maar sinds twee jaar als jeugdopbouwwerker. Dat wil zeggen dat ik aan vindplaatsgericht jeugdwerk doe; ik ben vooral actief in de openbare ruimte om jongeren te leren kennen die geen aansluiting vinden bij het bestaande aanbod. Vervolgens tracht ik samen met hen een nieuw aanbod te creëren dat meer is afgestemd op hun vragen en noden. Binnen deze functie richt ik mij in het bijzonder op jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie, hierbij worden vaak ook individuele welzijnstrajecten opgestart als blijkt dat jongeren een meer specifieke ondersteuning nodig hebben.

In mijn vrije tijd ligt mijn focus vooral op muziek, literatuur en andere kunst- en cultuuruitingen. Zowel creërend: als muzikant, maar ook als participant: als bezoeker van theater, musea, concerten, … en als fervent lezer. Daarnaast tracht ik samen met mijn partner ook te zoeken naar manieren om onze impact op het milieu te verkleinen, onder andere door vegetarisch te eten en een bakfiets aan te kopen in plaats van een auto.

De rode draad doorheen al mijn bezigheden is de continue zoektocht om een brede en genuanceerde kijk te krijgen op de samenleving. Daarbij onderzoek ik ook welke actieve rol ik zelf – vanuit mijn interesses, kennis en talenten – kan opnemen.

En hoe ben je daartoe gekomen?

Doorheen de opvoeding die ik heb gekregen, hebben mijn ouders mij de ruimte gegeven om mijn interesses en talenten te ontdekken. Ze hebben mij daarbij ook gestimuleerd om zelf engagementen op te nemen, waarvan de voornaamste de jeugdbeweging en het jeugdhuis waren.

Die interesses en engagementen heb ik uiteindelijk ook doorgetrokken in mijn professionele leven. Er is dan ook geen kloof tussen mijn professionele en mijn persoonlijke leven. Ik tracht – de laatste tijd veel bewuster – mijn ervaringen en de inzichten die ik verwerf juist door te trekken in mijn verschillende bezigheden waardoor ze elkaar sterk beïnvloeden.

Cool Thomas, we zijn echt blij en dankbaar dat je erbij bent. Dankzij jouw steun kunnen we Zwijgen is geen optie blijven maken. We hopen dat je bij ons veel fijne mensen ontmoet en dat we dankzij jouw tips en feedback nog veel schone gesprekken kunnen voeren. Tot snel!

Je kan Thomas mee verwelkomen in de commentaren onderaan deze post.

Geef een antwoord