Tim Schelfhout over ons gesprek met Katleen Gabriëls

Ik vond dit best wel een interessant gesprek met de juiste filosofische vragen. Vooral het stukje ivm vrijheid van mening … in deze tijd net heel erg actueel is. Het voorbeeld van China wordt heel even aangeraakt, waar men als overheid voor de burger denkt en bepaald wat men mag denken. Als je ziet hoe vandaag overal ter wereld mensen de mond gesnoerd worden die terecht kritische vragen stellen over het ongebreideld en zelfs ongrondwettelijk aan banden leggen van vrijheden. Censuur is vandaag ongezien, zowel op sociale media als op straat en niet in het minst op reguliere media waar men angst als motor gebruikt. Jammer dat daar niet wat dieper is op ingegaan.
Ik vraag me trouwens ook af hoe ethische vraagstukken door lobbywerk worden geparkeerd.