Tom Boogaerts

Tom, waarom wil je graag Mecenas worden?

Uit interesse in, reflectie op en engagement voor maatschappelijk relevante thema’s.

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Als architect kom je dagelijks in contact met mensen, en dus achterliggend met een breed scala aan ervaringen, achtergronden, disciplines, invalshoeken, motivaties, belangen, etc. Een breder inzicht in en begrip voor gelijkaardige én andere visies en overtuigingen draagt bij aan een betere samenleving voor alle mensen, en het is voor mij persoonlijk tegelijkertijd een intellectuele verrijking.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord