Voor Bart Schepens is Zwijgen is geen optie Levensnoodzakelijk vaccin tegen Domheid.

Ieder gesprek op ZIGO werpt licht door de barsten van mijn schild. Alsof er in de nooit geheel te leggen puzzel van de wereld stukjes zichtbaar worden waarvan ik het bestaan wel vermoedde, maar die me om een of andere reden ontsnapten. Het toont het wonderlijk pluriforme van onze menselijk werkelijkheid. Het bewijst dat het unieke, grote, ultieme gelijk een fata morgana is, en twijfel, een absolute noodzaak. Het leert dat mijn oordelen, haast altijd ,nog te onthullen vooroordelen zijn.
Sapere aude !

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony