Gerdien Ilmer over ons gesprek met Christophe Busch

Herkenning en het overkoepelend meekrijgen van een heleboel waarden: realistisch blijven, patronen herkennen, verantwoordelijkheid, inzetten op verbinding, rechtvaardigheid, openheid en ruimte zien en bieden. Ik had van Christophe Busch een tijd geleden al lezingen bijgewoond over zijn werk om met daders te werken en hij legde net als in in het begin van dit interview uit wat de processen zijn hoe iemand dader wordt. Ik volg hem al op Facebook vanaf dat hij directeur was van Kazerne Dossin. Ik ben blij met het latere deel in het interview waarin je hem laat vertellen over hoe je – in verbondenheid en samen – kan zoeken naar oplossingen voor soms donkere, zware problemen. Oplossingen die niet bruuskeren of op het probleem blijven hameren maar via ‘metaforen’ iemand inzicht geven in zijn/haar problemen en zijn gedrag proberen te veranderen (het voorbeeld-verhaal om een ‘dader’ samen met een begeleider te laten zorgen voor het op een goede plek krijgen van een asielhond; projecten op voetbalpleintjes en verbinding krijgen in de omgeving daarvan). En ja, dat luisteren naar elkaar en allerlei basisvaardigheden leren van je sociaal gedrag begint al vroeg op school en thuis. Over het principe van Levinas – ‘de kleine goedheid’ – en nog veel meer van diens filosofische waarden – heb ik al eerder gelezen en ik was ontroerd dat ook Christophe hiermee zo raak komt op het eind van dit interview. Geweldige man, die ik jammer genoeg nog te weinig persoonlijk heb ontmoet, maar ik zou zeker nooit zulke zinvolle vragen en opmerkingen kunnen stellen als Anthony deed. Dus heel verrijkend om dit interview op de eerste rij als mecenas te hebben kunnen volgen.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony