Veelgestelde vragen

Wat is Zwijgen is geen optie?

Een veilige ruimte voor oprechte gesprekken met bewonderenswaardige mensen over de belangrijkste vragen van deze tijd. Beschermd door een community van Mecenassen en eenmalige donaties van kijkers en luisteraars.

Zijn jullie een ‘mediaspeler’?

Nee. Onze video’s en podcasts zijn onze manier om wat er in onze community gebeurt te documenteren en te verspreiden.

Worden jullie gesubsidieerd?

Nee. De ene maal dat we subsidies hebben gekregen, hebben we ze teruggestort omdat we voor het bedrag dat we toegekend kregen niet konden leveren wat we graag wilden leveren.

Hoe verdienen jullie geld?

Wij worden 100% gefinancierd door maandelijkse bijdrages van onze Mecenassen en eenmalige donaties van kijkers en luisteraars.

Wat is een Mecenas?

Een Mecenas is een lid van de Zwijgen is geen optie community. Mecenassen ontmoeten elkaar online en offline en het zijn de liefste en meest nieuwsgierige mensen die we kennen. 

Meer informatie over het Mecenaat vind je op deze pagina.

Hoe kan ik Mecenas worden?

Dat lees je hier.

Wat als ik het Mecenaat niet kan betalen?

De financiële steun van onze Mecenassen is de enige manier waarop we kunnen maken wat we maken. Maar we zouden het onrechtvaardig vinden als iemand het Mecenaat niet kan betreden door pech.

Als je ons een mailtje stuurt op mecenas@zwijgenisgeenoptie.be geven we jou een jaar gratis toegang tot het Mecenaat. Wanneer je na een jaar nog steeds krap bij kas zit, verlengen we jouw gratis toegang met een jaar.

Hoe kiezen jullie gasten?

We kiezen onze gasten uit een lange, lange lijst aan potentiële gasten die ons zijn aangeraden. De enige voorwaarde die we hanteren om een gast te kiezen, is dat zij of hij iets probeert om van onze wereld een betere plek te maken.

Interviewen jullie politici?

Voorlopig niet. Sorry Bart.

Kan ik een gast voorstellen?

Ja hoor. Hierzo

Kan ik mezelf als gast voorstellen?

Nee. 

Hoe is ZIGO ontstaan?

In 2017 hebben Tom Mahy en Anthony Bosschem ZIGO opgericht. De eerste dochter van Tom was net geboren en Anthony had een dochter onderweg. Ze zagen hoe de wereld heel anders werd dan diegene die ze voor hun dochters droomden dus beslisten ze de mensen te portretteren die proberen iets te doen aan de belangrijke problemen van deze tijd. In het beste geval om een mondige grondstroom zichtbaar en groter te maken, in het slechtste geval om hun laatste hoop te documenteren.

Hebben jullie een politieke kleur?

Elke persoon die meewerkt aan Zwijgen is geen optie heeft ongetwijfeld een politieke kleur. Maar in onze programmatie gaan we graag zo breed mogelijk. Onze enige voorwaarde voor onze gasten is dat zij of hij probeert om van onze wereld een betere plek te maken.

Wat is het doel van Zwijgen is geen optie?

Gesteld dat er aan een gemiddelde kersttafel een twintigtal personen zitten dan hopen we dat op termijn een van die twintig lid is van onze community. Als er gesprekken over polariserende onderwerpen gevoerd worden aan tafel, willen we haar of hem de vaardigheden, de kennis en het vertrouwen geven om die naar een hoger niveau te tillen.