Gonda Geets over ons gesprek met Olivia Rutazibwa

Heel erg bedankt voor dit boeiend, verhelderend en oprecht gesprek. Olivia heeft hier op een zeer heldere wijze gebracht wat ik persoonlijk ook onder verschillende omstandigheden ervaren heb en nog elke dag ervaar nl. het westerse, paternalistische, kapitalistische systeem is al een hele tijd ziek, echt ziek. Het blijft voortmodderen en wordt bestendigd uit angst om ‘voordelen’ te verliezen of om ‘doorgrond’ te worden. Er is een hoogdringendheid om verandering te brengen, te vragen en te eisen. Dit kan door ieder van ons op elke moment van de dag, maar niet in afzondering van elkaar. De politiek zijn wij…ja, inderdaad, maar niet zolang geld macht blijft betekenen en politiek (en democratie) kunnen ‘gekocht’ worden. Visionaire denkers en een meer collectief kritisch denken en handelen is cruciaal.
Het bouwen aan een samenleving met meer gerechtigheid, gelijkheid en respect voor het Universum, de medemens en de natuur is een enorme opdracht van lange adem maar ik doe alvast mee zolang ik op deze planeet rondloop.
Nogmaals, erg bedankt voor het brengen van deze inspirerende, diepe, boeiende en oprecht gesprekken!

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony