Greet De Cock

Greet, waarom wil je graag Mecenas worden?

Omdat ik geloof dat luisteren en spreken de basis vormen van een zoektocht naar gemeenschapsdenken.

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Als verpleegkundige een bijdrage leveren aan de gezondheidszorg en vooral veel nadenken hoe die cruciale sector zich meer kan laten leiden door waardengedreven beleid.

Geef een antwoord