Ilse Taildeman

Ilse, waarom wil je graag Mecenas worden?

Ik wil graag Mecenas worden omdat ik dankbaar ben voor de verrijkende interviews die jullie aanbieden. Ook de gedachte van deel uit te maken van een community die wil “uitzoomen” spreekt me aan.

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Op werkvlak verdiep ik me in burgerparticipatie: hoe gaan we samen naar een nieuwe lokale democratie. Wat is haalbaar op gemeentelijk niveau, hoe gaan we in dialoog met elkaar, tot hoever kan je mensen meenemen in overheidsplannen. Als mama van 2 kinderen die school lopen in een stedelijke diverse context verdiep ik me in hoogbegaafdheid en stel ik me vragen over inclusiviteit en uitstijgen boven je eigen middelmatigheid, ook binnen een schoolcontext.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord