Jorrit Teuwen

Jorrit, waarom wil je graag Mecenas worden?

Het belang van luisteren naar verschillende waarheden met een open houding en een kritische blik kan je moeilijk onderschatten. Ik vind hier inspiratie om na te denken over het mens zijn en de wereld waarmee wij proberen samen te leven. Ik hoop dat andere mensen ook hun weg vinden tot hier en we op die manier samen kunnen denken over wat mogelijks kan.

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

In mijn job ligt de focus op mensen met een drugsverslaving en/of mensen die door hun drugsgebruik in contact komen met justitie. Als psycholoog zie ik de mens achter het gebruik, hoe dit doorheen de levensgeschiedenis vaak als oplossing gebruikt werd omdat andere keuzes niet voor handen waren. Ik zie de onderlaag van de bevolking, waar de signalen het duidelijkst zijn als het gaat om problemen met betaalbare woningen, werk vinden, uitsluiting en ongelijke kansen, economische ongelijkheid,… . Daarnaast kijk ik met veel vragen en interesse naar cryptotechnologie en de kansen die dit mogelijks biedt voor een alternatieve economie en bestuur.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord