Luc Meeusen

Luc, waarom wil je graag Mecenas worden?

Beroepshalve ben ik leraar godsdienst. Na mijn theologische opleiding studeerde ik nog filosofie en later politieke en sociale wetenschappen. Wat mijn werk in het onderwijs betreft: ook al zie ik haken en ogen aan het LEF-concept van Patrick Loobuyck, ik vind al langer dat we die oude beschotten tussen de levensbeschouwelijke vakken niet meer van deze tijd zijn. Maar in elk geval moet er in het onderwijs een vak blijven dat systematisch focust op en stimuleert tot reflectie over onze veronderstellingen, over mensbeelden en maatschappijvisies. Analoog: de VRT schrapte enkele jaren geleden de “uitzendingen door derden” (religieuze en levensbeschouwelijke uitzendingen). Maar is er veel voor in de plaats gekomen? Ook de huidige coronacrisis maakt ten overvloede duidelijk dat er deze gebeurtenis naast de – evidente – virologisch-epidemiologische kant van de zaak heel wat fundamentele vragen opwerpt naar welk soort samenleving we willen, waaraan we waarde en belang hechten (bv. bij de beslissing welke winkels en activiteiten mogen openblijven en doorgaan, wie voorrang zullen krijgen voor het vaccin enz.). Vroeger waren kerkdiensten en de daarbinnen gehouden homilie dé regelmatige momenten van even stilvallen en reflecteren – ook al ging het er daar vaak erg top-down en monologisch aan toe. Waarmee zijn we ons, sinds minder en minder mensen daaraan deelnemen, gaan bezighouden? Vullen we de zondagen nu vooral met koopzondagen en shoppingcentra afstruinen? Om dat alles vind ik dat een initiatief als dat van jullie alle steun verdient.

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

Ik denk dat u uit het bovenstaande al een aantal zaken kan afleiden. Mijn onderwijsjob slorpt doorheen het jaar het overgrote deel van mijn tijd op, o.m. omdat ik niet werk met handboeken maar met eigen cursussen en daar voortdurend aan zit te sleutelen. Ik vond het moeilijk om op de voorgaande pagina de drie zaken aan te klikken die ik het belangrijkst vond: ik heb naast ‘onderwijs’ en ‘zingeving’ voor ‘mobiliteit’ gekozen omdat dat iets is wat mij heel concreet bezighoudt (ik gebruik principieel zoveel mogelijk het o.v. om naar mijn werk te gaan of naar een stad te reizen, en sta zoals velen te kijken naar de manier waarop de voorbije decennia ons (Vlaanderen)land is verworden tot het zowat meest verrommelde en meer door particulier kortetermijnprofijt dan door algemeen langetermijnbelang verknoeide landschap. Maar het had ook ‘klimaat’ kunnen zijn: ik ben al sinds mijn 15 lid van wat intussen de vereniging Natuurpunt is gaan heten. Alleen leek ‘mobiliteit’ me een heel concrete vertaling van die bekommernis.

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord