Marc Lauwers

Marc, waarom wil je graag Mecenas worden?

Eerlijk gezegd, kenden wij uw organisatie nog niet, tot mij een advertentie in het oog viel, een volledig zwarte pagina met 2 geschetste handen die “iets” vragen (hulp? medeleven? participatie?). Daarop heb ik dan vanochtend uw website volledig doorgenomen, en wist meteen dat dit ons erg zou interesseren. Mijn echtgenote geeft mij vaak de raad, nadat ik weerom een mail heb verstuurd nav een artikel of voordracht om mijn repliek te uiten, om daar voorzichtig mee te zijn, aangezien wij (onder mijn eigen naam) een zaak hebben. Maar tegelijk is zij daar ook fier over, en kan ik mij niet van de drang ontdoen om mijn/onze mening kenbaar te maken. En dan valt mijn oog op een organisatie “Zwijgen is geen optie”, dat is voor mij dan ook een duidelijk statement waarin ik mij/onszelf zeker kan vinden.

Waar besteed je in jouw leven eigenlijk het meeste tijd aan? Wat houdt je bezig?

aan mijn dagelijkse job, meer dan fulltime, als interieurarchitect en zaakvoerder van ons studiebureau. Er blijft niet zoveel vrije tijd over, maar die kostbare tijd spenderen wij (ikzelf en mijn echtgenote) aan sociale omgang met “gelijkgestemden” (= vrienden/kennissen die zich sociaal opstellen, voor ons zeer belangrijk), lezen van kranten en tijdschriften, en vooràl bezoek aan tentoonstellingen en bijwonen van culturele activiteiten (podiumkunsten in allerlei vormen). Wij zijn ook lid/beschermlid van tal van culturele organisaties zoals KMSKA, De Zwarte Panter, MuHKA, Fondation Boghossian, De Singel. Wij vinden het belangrijk dat men niet enkel geniet van deze culturele instellingen, maar ook participeert indien de (financiële) mogelijkheden dit toelaten.

En hoe ben je daartoe gekomen?

zeer lang geleden, vanuit de opvoeding. En die opvoeding trachten wij onze 3 kinderen ook op onze beurt mee te geven. Niet zozeer de studierichting die men kiest (of die nog vaak wordt voorgekauwd), maar vooràl de bredere menselijke kijk naar alles wat rondom ons gebeurt vinden wij enorm belangrijk. Ook de empathie naar anderen toe, en gelijktijdig ons daarvoor trachten in te zetten, betekent zoveel meer dan een beroep kiezen enkel omwille van de financiële implicaties. En dat merken wij beiden hoe langer hoe meer naarmate wij ouder worden (wij zijn allebei midden 50-ers), temeer door de verandering in de maatschappij de voorbije decennia.

Cool MARC, we zijn echt blij en dankbaar dat je erbij bent. Dankzij jouw steun kunnen we Zwijgen is geen optie blijven maken. We hopen dat je bij ons veel fijne mensen ontmoet en dat we dankzij jouw tips en feedback nog veel schone gesprekken kunnen voeren. Tot snel!

Je kan MARC mee verwelkomen in de commentaren onderaan deze post.

Geef een antwoord