Voor Gerda Bleus is Zwijgen is geen optie troost

troost. bv Hans Claus, Frans Declerck, Arnould Raskin…… mensen die op een heldere manier mijn overtuigingen verwoorden, die buiten het kader durven denken en doen, als ik dit in het gewone leven verdedig lijkt men het vaak in Keulen te horen donderen, dit zijn compagnons op de weg naar echte verandering naar menselijkheid.
Dat zelfde muziekje ertussen vind ik telkens een schitterende overgang ,zonder dat het gesprek verknipt word en toch even tijd geeft om te reflecteren , ademend.
Hou dat A.U.B
Wij leven sober en steunen ons blauw, we zijn blij dat niet aan de andere kant staan. Wij betalen voor alles waar we niet achterstaan, en waar we achter staan moeten we zelf in leven houden met beperkte middelen Maar wie kan die logica verklaren?

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony