Voor Jo Roobrouck is Zwijgen is geen optie: Eindelijk

Eindelijk ! ! oprecht en open interviews met een grote eerlijkheid die anders niet aan de bak komen ,
en hopelijk een aanzet voor verandering van een mentaliteit in het politieke landschap die dateert van voor de Franse revolutie en nog meer van erna !
een mentaliteit van “ons kent ons “, gericht op het vertegenwoordigen eigen belangengroepen,
i.p.v wat is nodig , en is dit wenselijk .
Z.I.G.O is meer ! dan nodig , geeft mensen een forum ,die nooit een eerlijke kans krijgen , en hopelijk kunnen die bijdragen tot een mentaliteitsverandering .
Mentaliteitsverandering van zowel politici als de burger, en waarvan we weten dat die moeilijk zijn en traag, maar zéér noodzakelijk, willen we naar een menselijker wereld evolueren .
Dus Z.I.G.O doe verder en zie niet om !!

met vriendelijke groet

Jo Roobrouck