Voor Tom Nizet is Zwijgen is geen optie verHELDERend

ZIGO is geeft me de indruk “erbij” te zijn.
Ik heb de eer en het plezier gehad om Thomas Hertog verschillende keren in levende lijve en meerdere uren na elkaar mogen spreken. Geweldige man. Het was dan ook heel herkenbaar hem opnieuw te zien in jullie programma. Nu sprak hij natuurlijk over zijn domein, maar in de gesprekken die ik met hem had, ging het over een totaal ander domein, desalniettemin gaf hij me onmiddellijk de indruk “mee” te zijn, op mijn niveau in mijn job door zeer interessante vragen te stellen.
Het interview met mevrouw Van Doninck heb ik nog niet helemaal kunnen bekijken, maar ik heb weer datzelfde gevoel van mee aan die tafel te zitten. Zeer ontspannend en verrijkend tegelijkertijd.
Dat kort gesprekje in het begin is ook echt de max. Zeer goed gevonden en een perfect glij- en blijmiddel om snel verder te kijken.
Can’t wait for the rest !

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken? 

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony