Schamper - Zwijgen is geen optie

Zwijgen is geen optie in Schamper

Anthony heeft het zelf maar twee weken uitgehouden in het hoger onderwijs. En ergens is Zwijgen is geen optie daar nog steeds een blijmoedige reactie op.

Schamper, het studentenblad van de universiteit van Gent, wilde mij onder andere daarover spreken.

“Het zou mooi zijn om de politiek te zien keren, al zou ik ook niet weten naar welke richting”
 
Het volledige artikel staat hier.

Zwijgen is geen optie in Schamper

Vind jij het belangrijk dat iedereen naar onze gesprekken kan kijken?

In tijden van cynisme is ruimte voor twijfel en nuance van levensbelang. Zwijgen is geen optie probeert die ruimte te vrijwaren. En dat kunnen we enkel omwille van ons Mecenaat.

Ons Mecenaat is een club van nieuwsgierige mensen die met hun financiële bijdrage onze werking mogelijk maken. Het zijn ambassadeurs die onze content en visie mee uitdragen. Het zijn de liefste mensen op de wereld.

Leer meer over ons mecenaat >

of over Zwijgen is geen optie.

Met Zwijgen is geen optie proberen we ons samen in te beelden wat er beter kan. We zoeken waar het schuurt, ontdekken de kloof tussen wat er vandaag is en wat er kan zijn en proberen dan samen die kloof te overbruggen. - Anthony

Geef een antwoord